دستگاه پرکن ریمل

بامکانیزم پرکن مکانیکی از ته تیوب به همراه پرس بالای مخزن جهت تحویل مواد به دهانه سیلندر 

دقت پرکنی فوق العاده