گارانتی طلایی محصولات پیشرو ماشین

کلیه محصولات شرکت پیشرو ماشین

دارای گارانتی یک ساله می باشند.  

گارانتی پیشرو ماشین کیمیا        

کلیه محصولات شرکت پیشرو ماشین

شامل خدمات پشتیبانی مادام العمر می باشند.